Saturday, August 8, 2009

Arroyo et al's $20,000 dinner in New York hit

Lumustay umano ng halos isang milyong piso ang Pangulong Arroyo at kanyang entourage para lamang sa isang hapunan sa new york city! Ito ang lumabas sa New York Post na agad namang umani ng galit at batikos mula sa oposisyon at maging sa mga ordinaryong tao sa mga blog at iba pang internet sites. Nagpapatrol, Israel Malasa.

No comments: