Saturday, August 8, 2009

Poem for President Cory Aquino - Ma'am Cory

Ma'am Cory

Ilaw ka ng aking Bayang kinagisnan
Haligi't suhay ng Demokrasya sa Silangan
Ina, Gabay , Pinuno, lahat iyong ginampanan
Larawan ka ng Pagkakaisa at Pagtutulungan.

Hindi ka nawalan ng Pag-asa ng tayo'y inuusig
Bagkos kami'y Pinagkaisa't Ipinagkapit-bisig
Ipinikit ang mata, sa itaas kami iyong pinasalig
hinangaan ng Munod at kung saan mang panig

Lahat ng Pagsubok, Tumayo ka't di kumurap
Lagat ng Hamnm TUmindig ka at humarap
Dahil dito'y bumangon kaming mahihirap
Hinawi mo ang ulap para sa aming pangarap

Ang henerasyong ito at maraming natutunan
Sa puso ng Salin-lahing Pilipino ito at tatangan
And dasal mong mapabuti and baway naming tahanan
ibabalik namin sayo, dahil ikaw at higit naming kailangan

By gerrysuanjr
Submitted on 2009/07/2009 at 3:56pm

No comments: